Misterios de los guerreros de terracota

Misterios de los guerreros de terracota ( 2024 )

Mysteries of the Terracotta Warriors

Sinopsis:

Miles de guerreros de terracota protegieron la tumba del primer emperador de China. Esta es su historia, contada a través de pruebas arqueológicas y vívidas recreaciones.

Actores: Dr. Hui Ming Tak Ted, Dr. Li Janice Xiuzhen, Zhu Sihong, Lan Desheng, Fu Jian, Prof. Lo Yuet Keung, Prof. Chen Liang, Jiang Wenxiao, Ma Yu, Dr. Guo Jinsong, Yuan Zhongyi, Jing Lusi, Cai Zhongyuan, Chen Jingyu, Ding Yong
Director: Hu Bo, Shi Yi, Zheng Yi, James Tovell
Fecha de estreno: 2024

Otros Titulos:

Mysteries of the Terracotta Warriors
2024 Año
Documental Generos
6.71Rating

Películas como Misterios de los guerreros de terracota